Werkwijze

Hoe gaan we te werk? De eerste stap is altijd een persoonlijk, vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek leggen we uit wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

 1. Kennismakingsgesprek
  U, uw familie of de verwijzende instantie meldt u bij ons aan. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier.
  We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en vindt plaats bij u thuis of op locatie van de verwijzende instantie. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u van ons vooraf een aantal formulieren om in te vullen, maar deze kunnen ook na het gesprek ingevuld worden. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt iets over uzelf zoals: wie bent u, wat de reden is voor dit gesprek, wat u al weet over bewindvoering. Ook de bewindvoerder stelt zich voor. Zij zal vertellen wat bewindvoering betekent en welke stappen er gezet moeten worden om het te regelen. Als we besluiten om samen verder te gaan, dan worden de volgende formulieren ingevuld en ingeleverd:
  Verzoek tot onderbewindstelling
  Akkoordverklaring familie
  – Samenwerkingsovereenkomst in 2-voud
  – Machtigingsformulier
  – Kopie ID bewijs voor- en achterkant
  – Deskundige verklaring (indien van toepassing)
 2. Aanvragen bewind
  Als alle formulieren zijn ingevuld en ondertekend, dan stuurt de bewindvoerder de benodigde formulieren op naar de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt de formulieren en nodigt ons beiden uit voor een gesprek. U mag altijd iemand meenemen om u te begeleiden tijdens dit gesprek. Na dit gesprek besluit de kantonrechter of het akkoord is dat u onder bewind wordt gesteld en dat Blits Bewind uw financiële zaken gaat beheren. Wij ontvangen hiervan een bevestiging. Dit heet de beschikking.
 3. Samenwerking
  Als de beschikking is ontvangen, dan pas kan Blits Bewind voor u aan de slag. Onze samenwerking gaat beginnen! We openen twee nieuwe bankrekeningen voor u. Een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening worden alle inkomsten en uitgaven geboekt. Deze rekening wordt beheerd door Blits Bewind. Op de leefgeldrekening wordt iedere week of iedere maand het leefgeld gestort. U ontvangt zelf een bankpas en een pincode van deze rekening. Op basis van het budgetplan, bespreken we wat de mogelijkheden zijn en welk bedrag er op de leefgeldrekening wordt gestort. Ook informeren we alle betrokken instanties dat Blits Bewind uw bewindvoerder is.  Dit betekent dat de financiële post voortaan naar ons postadres wordt gestuurd. Als u zelf nog post ontvangt, dan stuurt u dit zo spoedig mogelijk naar ons door. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald op basis van de financiële mogelijkheden. We stellen hiervoor een budgetplan op. Prioriteit is dat de vaste lasten worden betaald. Dit zijn huur/hypotheek, gas/water/licht, premie voor de zorgverzekering en voor de WA-verzekering.In het budgetplan zullen we beoordelen of u voldoende inkomsten heeft en of u recht heeft op vergoedingen die nog niet door u zijn aangevraagd. Als dat zo is, dan zullen wij dit voor u regelen.In het geval van schulden zullen wij deze inventariseren en zoeken we uit wat hiervoor de meest passende oplossing is.

  Overzicht & inzicht
  U heeft dagelijks digitaal inzicht in de mutaties op uw bankrekening. U kunt uw gegevens bekijken door in te loggen in Mijn Onview. Als u dit lastig vindt, dan kunt u er voor kiezen om maandelijks een afschrift te ontvangen van uw bankrekeningen. Dit sturen wij dan naar u op.Wij beheren uw financiën met de grootste zorg en zijn verplicht om ieder jaar verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over wat wij hebben gedaan voor iedere cliënt.

  Onze eigen jaarrekening en de kwaliteitseisen die aan ons zijn gesteld, worden ieder jaar door een accountant gecontroleerd.

  Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om. Privacy is hierbij erg belangrijk en wij werken conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

  Contact met elkaar
  Heldere en open communicatie is erg belangrijk. Voor u, maar ook voor ons. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel niet en neem dan contact met ons op.

  U kunt ons iedere werkdag telefonisch tussen 9.00 – 11.00 uur bereiken. Ook kunt u altijd een boodschap inspreken of ons een e-mail sturen. Wij streven er naar om binnen 1 werkdag contact met u op te nemen.

  Wij doen er alles aan om uw zaken zo goed mogelijk te behartigen en u op tijd te informeren. Mocht u toch een klacht hebben, maak dit dan bespreekbaar. Wij staat hier altijd voor open. Als blijkt dat we er samen niet uit komen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Uw klacht wordt behandeld volgens ons klachtenreglement. Deze krijgt u uitgereikt tijdens het kennismakingsgesprek en kan op verzoek ook naar u worden opgestuurd of gemaild.