Wat doen wij voor u?

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen.

Onze standaard werkzaamheden bestaan uit:

 • Het aanvragen van het bewind;
 • Het regelen van de persoonlijke financiële huishouding;
 • Inkomensreparatie;
 • Ervoor zorgen dat de vaste lasten, zoals huur en energiekosten, betaald worden;
 • Contacten onderhouden met instellingen;
 • Aanvragen van uitkeringen, bijstand en diverse toeslagen (zoals voor de huur en de zorg);
 • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen;
 • Belastingaangifte box 1 verzorgen;
 • Betalingsregelingen treffen bij een beheersbare schuldenlast;
 • Aanvragen van schuldhulpverlening bij regelbare problematische schulden. Dit betreft de voorbereidende werkzaamheden;
 • Vragen beantwoorden tijdens telefonisch spreekuur;
 • Ieder jaar rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter;
 • Leefgeld per maand of per week overmaken.

Ook zijn er extra werkzaamheden die wij uit kunnen voeren. Dit is afhankelijk van uw situatie en de mogelijkheden.

Als u schulden heeft, dan zorgen we ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. En treffen wij, indien mogelijk, betalingsregelingen met de schuldeisers.

Als er sprake is van problematische schulden, dan schakelen we een schuldhulpverlenende instantie in. Wij begeleiden u dan naar de schuldhulpverlening. Vervolgens worden de financiën gestabiliseerd en wordt ook de schuldenlast geïnventariseerd. Wij verzorgen de administratieve zaken voor aanmelding bij schuldhulpverlening.

Indien een aanmelding bij schuldhulpverlening niet mogelijk is, dan richt het beschermingsbewind bij Blits Bewind zich op het stabiliseren van de financiële situatie en het voorkomen van nieuwe schulden.

Als wij uw financiële administratie overnemen, hoeft u zich daar niet meer volledig mee bezig te houden. Hierdoor krijgt u meer rust en kunt u zich op andere zaken in uw leven richten.