Voor wie?

De financiële administratie wordt meestal door mensen zelf geregeld. Dit is echter niet altijd mogelijk. 

Een professionele bewindvoerder kan dan het beheer van de financiën overnemen.

Als u het gevoel heeft dat uzelf, een familielid of een cliënt hulp nodig heeft bij het regelen van de financiën, dan kunt u bij ons terecht voor beschermingsbewind.

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen, dan kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Ook als er problematische schulden zijn ontstaan, kan beschermingsbewind een goede optie zijn. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. De benoeming van de bewindvoerder gaat via de kantonrechter.