Tarieven

De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Als dit van toepassing is dan vraagt Blits Bewind deze bijstand voor u aan.

Tarief soort
Voor alleenstaanden Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 116,26
Beheerkosten bewind met schulden € 150,44
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 657,03
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 482,79
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 614,68
Opmaken eindrekening en verantwoording € 246,84

De bovenstaande tarieven gelden voor 2020 en zijn inclusief 21% BTW

Wanneer bewind wordt uitgesproken over het vermogen en de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.

Tarief soort
Voor samenwonenden Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 139,55
Beheerkosten bewind 1 persoon met schulden € 160,02
Beheerkosten bewind beiden met schulden € 180,50
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 787,71
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 482,79
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 614,68
Opmaken eindrekening en verantwoording € 296,45

De bovenstaande tarieven gelden voor 2020 en zijn inclusief 21% BTW