Kennismakingsgesprek

U, uw familie of de verwijzende instantie meldt u bij ons aan. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier.

We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en vindt plaats bij u thuis of op locatie van de verwijzende instantie. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u van ons vooraf een aantal formulieren om in te vullen, maar deze kunnen ook na het gesprek ingevuld worden. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt iets over uzelf zoals: wie bent u, wat de reden is voor dit gesprek, wat u al weet over bewindvoering. Ook de bewindvoerder stelt zich voor. Zij zal vertellen wat bewindvoering betekent en welke stappen er gezet moeten worden om het te regelen.

Als we besluiten om samen verder te gaan, dan worden de volgende formulieren ingevuld en ingeleverd:
Verzoek tot onderbewindstelling
Akkoordverklaring familie
– Samenwerkingsovereenkomst in 2-voud
– Machtigingsformulier
– Kopie ID bewijs voor- en achterkant
– Deskundige verklaring (indien van toepassing)