Aanvragen bewind

Als alle formulieren zijn ingevuld en ondertekend, dan stuurt de bewindvoerder de benodigde formulieren op naar de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt de formulieren en nodigt ons beiden uit voor een gesprek. U mag altijd iemand meenemen om u te begeleiden tijdens dit gesprek. Na dit gesprek besluit de kantonrechter of het akkoord is dat u onder bewind wordt gesteld en dat Blits Bewind uw financiële zaken gaat beheren. Wij ontvangen hiervan een bevestiging. Dit heet de beschikking.