Tarieven

De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Als dit van toepassing is dan vraagt Blits Bewind deze bijstand voor u aan.

Tarief soort
Voor alleenstaanden Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 114,14
Beheerkosten bewind met schulden € 147,62
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 644,93
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 402,93
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 603,79
Opmaken eindrekening en verantwoording € 242,00

De bovenstaande tarieven gelden voor 2019 en zijn inclusief 21% BTW

Wanneer bewind wordt uitgesproken over het vermogen en de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.

Tarief soort
Voor samenwonenden Per maand
Beheerkosten bewind zonder schulden € 136,93
Beheerkosten bewind 1 persoon met schulden € 157,10
Beheerkosten bewind beiden met schulden € 177,16
Eenmalig bedrag Per activiteit
Intake en start werkzaamheden € 773,19
Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming € 402,93
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 603,79
Opmaken eindrekening en verantwoording € 290,40

De bovenstaande tarieven gelden voor 2019 en zijn inclusief 21% BTW